Titel Schriftgedeelte Datum Series
Het verlangen van je hart 1Samuel 8:1-22 11 mei 2019 Preek
Bent u een tevreden mens? 2Timoteüs 3:1-5
Filippenzen 4:6-7
Filippenzen 4:10-13
Filippenzen 4:19-20
26 januari 2019 Preek
Bent u geschikt voor het Koninkrijk? 22 december 2018 Preek
Aanbidden en lofprijzen 22 september 2018 Preek
Titel Beschrijving
Preek

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.