Welkom!

Welkom

Welkom op de website van de Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland. Hier kunt u meer te weten komen over hoe onze gemeente functioneert. We zijn een gemeente die op zoek is naar de Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. We hopen dat de studies en preken op deze website uw geloofsleven mogen verrijken.

Elke shabbat (zaterdag) is er een dienst om 11.00 uur in het Carillon te Nieuw-Lekkerland. U bent van harte uitgenodigd om één van onze diensten bij te wonen. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de oudsten. (Zie het kopje 'contact')

Visie

1. De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland (MGN) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, Jesjoea /Jezus, wereldwijd. Van dit Lichaam is Jesjoea /Jezus Zelf het Hoofd.

2. De MGN maakt tevens deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels van het geloof. Als zodanig wil zij ook herkenbaar zijn.

Lees verder onder het kopje 'visie/uitgangspunten'.

Zustergemeenten

In 2012 is de Messiaanse Gemeente Gouda gestart en in 2013 de Messiaanse Gemeente Goeree-Overflakkee. Beiden zijn onstaan als zustergemeente van onze gemeente in Nieuw-Lekkerland.


Activiteiten Nieuw-Lekkerland

Wekelijkse sabbatsamenkomsten
Elke week is er een dienst in het Carillon te Nieuw-Lekkerland. De diensten beginnen om 11.00 uur 's ochtends en zijn gevuld met lofprijs en aanbidding, onderwijs uit het Woord, gebed, getuigenissen etc. U bent van harte welkom om een keer de dienst te bezoeken.

Naast de wekelijkse samenkomsten worden er overige activiteiten georganiseerd vanuit de gemeente. Voor meer informatie over deze activiteiten en de tijden, kunt u contact opnemen met één van de oudsten. (Zie het kopje 'contact'):

Bidstonden
Elke twee weken op donderdagavond op verschillende locaties.

Bijbelstudieavonden
Vanuit de gemeente worden elke twee weken Bijbelstudieavonden gegeven. De totale groep is verdeeld in groepen van +/- 10 personen.

55+ochtenden
Een gelegenheid voor de 'ouderen' om bij te praten en goede gesprekken te hebben met elkaar.

Tieneravonden
Voor de jeugd van +/- 11-16 jaar is er de mogelijkheid om lekker te ontspannen en de Bijbel te openen.