In die tijd zal men jeruzalem
de troon van de heere noemen

Jer. 3:17

De beek van God is vol water

Ps. 65:10b

Want God de HEERE is een zon en een schild

Ps. 84:12

Slider

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Agenda

Samenkomsten


Elke sjabbat (zaterdag) is er om 11.00 uur een dienst in 'het Carillon', Nieuw-Lekkerland. (Raadhuisplein 1) U bent van harte welkom. Wij bieden oppas voor de kleine kinderen en sabbatschool voor de grote kinderen.

Rooster

Download hier het takenrooster van het 1e kwartaal 2019.

Welkom op de website van de Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland. Hier kunt u meer te weten komen over hoe onze gemeente functioneert. We zijn een gemeente die op zoek is naar de Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. We hopen dat de studies en preken op deze website uw geloofsleven mogen verrijken.

Elke sjabbat (zaterdag) is er een dienst om 11.00 uur in het Carillon te Nieuw-Lekkerland. U bent van harte uitgenodigd om één van onze diensten bij te wonen. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de oudsten. (Zie het kopje 'contact')

Visie:
1. De Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland (MGN) maakt deel uit van het Lichaam van de Messias, Jesjoea /Jezus, wereldwijd. Van dit Lichaam is Jesjoea /Jezus Zelf het Hoofd.

2. De MGN maakt tevens deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, die op zoek zijn naar de Bijbelse wortels van het geloof(1). Als zodanig wil zij ook herkenbaar zijn. lees verder