Feesten 2024

De samenkomsten van de feesten, die niet op de wekelijkse sabbat vallen, kunnen op een ander adres plaats vinden. Raadpleeg de agenda in de linkerkolom. Bij elke samenkomst wordt het adres vermeld.

Hoogtijden

Data 2024

Pesach - sedermaaltijd 
Lev. 23:5

22-04-2024 (maandagavond; geen samenkomst)

Feest van de ongezuurde broden (dag 1)
Lev. 23:7

23-04-2024 (dinsdag)

Feest van de ongezuurde broden (dag 7)
Lev. 23:8

29-04-2024 (maandag)

Wekenfeest
Lev. 23:9-22

16-06-2024 (zondag)

Dag van geklank
Lev. 23:23-25

03-10-2024 (donderdag)

Verzoendag
Lev. 23:26-32

12-10-2024 (zaterdag)

Loofhuttenfeest (dag 1)
Lev. 23:33-36a

17-10-2024 (donderdag)

Slotfeest/8e dag
Lev. 23:36b

24-10-2024 (donderdag)

 

De Bijbelse feesten zijn niet slechts Joodse feesten. Het zijn de hoogtijden van God zelf. Als we deze feesten vieren komen alle essentiële onderwerpen van Gods woord voorbij, en eren we Hem om wie Hij is, Hij is het begin en het einde. Zijn verlossing, Zijn vergeving, Zijn roep tot een heilig leven, Zijn verzoening in dagelijks leven (water, brood, vlees, onderdak enz.), de oogst, Zijn bescherming, Zijn offer en Zijn terugkeer en het herstel van alle dingen. Er zijn zoveel onderwerpen die verhaald worden in deze feesten, dat er geen enkel argument overeind blijft om ze niet te gaan vieren.

De volheid van het werk van Jesjoea wordt in de feesten bezongen in alle facetten en toonaarden, het is een prachtig lied ter ere van Hem! Zouden we er niet naar verlangen om dat lied te gaan zingen? Voor veel mensen zullen deze feesten (nog) een zoektocht zijn, zeker als je je hele leven andere feesten gevierd hebt.  

Cyclus
De feesten zijn een cyclus, het zijn vastgestelde tijden (Mo’adim), ze zijn door God zelf vastgesteld, en wij mogen daar niet van afwijken.  
De feesten zijn één geheel (voorjaars- en najaarsfeesten zijn geen Bijbelse begrippen): 

  • Het is een cyclus van 7 feesten in 7 maanden rondom de beide oogsten. In het voorjaar de gerst- en de tarweoogst en in het najaar de oogst van de vruchten .
  • Het eerste feest is belangrijk, omdat het de toon zet en de opmaat geeft voor het volgende feest. 
  • Het eerste feest en de het laatste feest zijn met elkaar verbonden, het is een eenheid. Net als Jesjoea het begin en het einde is, Openbaring 1:8 “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”
  • Niet te verwarren met ‘the Circle of life’ die we in de wereld kennen. Deze cirkel begint met leven maar de Bijbelse feesten beginnen met vrijheid, bewerkt door de dood. In de wereldse opvatting hierover bestaat de dood niet, omdat het leven telkens opnieuw begint. 
  • Alle feesten kennen hun volledige vervulling pas in het Koninkrijk van God. Het blijft voor nu een schaduw van hetgeen gaat komen. Alle feesten blikken terug en gedenken iets, maar ze zijn ook allemaal profetisch naar de wederoprichting van alle dingen. Lucas 22:14-18 “En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem.En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de Wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

Kinderverhalen: Vier je mee?

36371722 608099096242258 5909846188655378432 n

Bent u op zoek naar mooie kinderverhalen bij de Bijbelse feesten? Dan is “Vier je mee?” echt iets voor u. Het is een bundel met zes op de Bijbel gebaseerde verhalen, twee voor elk feest. In deze verhalen spelen kinderen de hoofdrol.

Een aantal 'juffen' uit onze gemeente hebben de verhalen geschreven onder redactie van Evert en Tineke van Balen.

Meer weten? Vierjemee@hotmail.com

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.