Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Simson verworpen door het volk Israël Richteren 15:8-20 10 april 2021
Omertelling Leviticus 23:15-16 03 april 2021
Een nieuw begin Johannes 19:40-20:8 28 maart 2021
Gerst 28 maart 2021
Pesach Exodus 12:1-51 27 maart 2021
Leviticus, een prachtig boek Leviticus 1:3-17 20 maart 2021
Geloof, dat op God gericht is 1Petrus 1:13-21 13 maart 2021
UIt ontzag aan de slag Haggai 1:1-2:10 27 februari 2021
God zal opstaan Jesaja 28:21-22 20 februari 2021
Verbond tussen God en het volk Israël Exodus 24:1-18 13 februari 2021
Yeshua, de profeet Matteüs 23:37-39 30 januari 2021
Simson wreekt zich op de Filistijnen Richteren 15:1-8 23 januari 2021
De NAAM van God en (onze) Uittocht Exodus 6:1-7 16 januari 2021
De waarschuwing uit de brief Judas. Judas 1:1-25 09 januari 2021
Het profetisch woord, een lamp, die schijnt in een duistere plaats 2Petrus 1:19 26 december 2020
Het volk, dat zijn God kent, zal sterk zijn Daniël 11:32 19 december 2020
Ik ben dapper, net als David! 1Samuel 17:1-58 12 december 2020
Liefde tot Gods huis Nehemiah 13:3-11 28 november 2020
Zuchten en zingen Romeinen 8:18-25 21 november 2020
Strijd en overwinning over zonde en duivel Genesis 3:1-5 14 november 2020
Wandelen in de waarheid 3Johannes 1:1-15 31 oktober 2020
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. Psalmen 56:1-14 24 oktober 2020
Het berouw van God Genesis 6:1-8 17 oktober 2020
Drie gedachten over het loofhuttenfeest 2Korintiërs 4:1-5:10 10 oktober 2020
Laten we ons herinneren wat God gedaan heeft, doet en doen zal! Deuteronomium 16:13-17 03 oktober 2020
Verzoendag Leviticus 16:1-34 28 september 2020
Een liefdevol advies! Kolossenzen 2:4-15 26 september 2020
Hoop doet leven! 1Korintiërs 15:19 19 september 2020
De bruiloft van Simson Richteren 14:10-20 12 september 2020
Vang de kleine vosjes! Hooglied 2:1-17 29 augustus 2020
Toch dicht bij God! Psalmen 73 22 augustus 2020
Kom tevoorschijn! Romeinen 12:3-8 15 augustus 2020
De wegen van de HEERE zijn ondoorgrondelijk. Matteüs 14:22-34 08 augustus 2020
Simson in dienst van God Richteren 13:24-14:9 25 juli 2020
De vrouw, het Kind en de draak Openbaring 12:1-12 18 juli 2020
Wandelen in de waarheid en de liefde 2Johannes 1:1-13 11 juli 2020
Liefde, de band van de volmaaktheid Kolossenzen 3:14 27 juni 2020
De zevende bazuin Openbaring 11:13-19 20 juni 2020
Timotheüs, een man, die God toebehoort 1Timoteüs 1:1-2
2Timoteüs 1:3-14
13 juni 2020
Vervulling met Gods Geest Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:32-36
31 mei 2020
Van pesach naar shavuot Handelingen 1:1-14
Handelingen 1:21-26
30 mei 2020
Een werelds koninkrijk of een hemels Koninkrijk? Deuteronomium 17:14-20 23 mei 2020
Mijn twee getuigen Openbaring 11:1-10 16 mei 2020
De roeping van Samuël 1Samuel 3:2-9 09 mei 2020
De vreemdeling en de man met het meetlint Deuteronomium 29:22-23
Deuteronomium 29:27
Deuteronomium 30:3
Zacharia 1:16-17
Zacharia 2:1-2
02 mei 2020
God is liefde 1Johannes 5:1-21 25 april 2020
De stem is van Jakob, maar de handen zijn Ezaus handen Hebreeën 12:1-3
Hebreeën 12:25-29
18 april 2020
Het nieuwe leven Johannes 1:1-5
Johannes 20:1-18
15 april 2020
Groeien in het geloof Genesis 22:1-18
1Petrus 1:6-9
11 april 2020
De stervende tarwekorrel Johannes 12:23-36
Johannes 12:45-47
09 april 2020

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.