Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Babel Genesis 11:1-9 09 oktober 2021
De achtste dag 2Korintiërs 4:16-5:7 28 september 2021
Hou vast in donkere tijden! Kolossenzen 1:27
Kolossenzen 3:16
25 september 2021
De heerlijkheid van God Exodus 34:29-35
2Korintiërs 3:1-18
21 september 2021
Opgangspsalmen Psalmen 121:1-8 18 september 2021
Verzoendag Leviticus 23:26-32 16 september 2021
Kies voor het leven voor je eigen toekomst! Deuteronomium 30:19 11 september 2021
Alle hens aan dek! Nehemiah 4:20 07 september 2021
U bent het zout der aarde Matteüs 5:13 04 september 2021
Simson in Gaza afspiegeling van Yeshua’s overwinning Richteren 16:1-3 21 augustus 2021
Yeshua, de heerlijkheid van God Romeinen 8:15-30 14 augustus 2021
Hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is Jesaja 2:1-22 31 juli 2021
God heeft u en jou nodig Johannes 17:18-24 17 juli 2021
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1Johannes 4:7-19 14 juli 2021
Psalm 20 Psalmen 20:1-10 10 juli 2021
De vreze des Heeren 26 juni 2021
Israël, een spiegel voor ons! Jesaja 1:1-31 19 juni 2021
Gods verlangen voor ons leven vandaag Exodus 25:1-22 12 juni 2021
Jeruzalem: verleden, heden en toekomst Lukas 21:20-24 05 juni 2021
Vriendschap, gebruik van je mond en lichamelijke gezondheid Spreuken 29 mei 2021
Het beste van het beste is voor de HEERE! Exodus 23:14-19 23 mei 2021
En dan nu verder! Exodus 14:1-31 22 mei 2021
Gods trouw tegenover onze ontrouw Hosea 2:1-22 15 mei 2021
Nooit meer struikelen en een ruime ingang in het koninkrijk van God 2Petrus 1:1-15 08 mei 2021
Het einde aller dingen is nabij 2Kronieken 34:1-28 24 april 2021
Lofprijzing Psalmen 118:1-29 17 april 2021
Simson verworpen door het volk Israël Richteren 15:8-20 10 april 2021
Omertelling Leviticus 23:15-16 03 april 2021
Een nieuw begin Johannes 19:40-20:8 28 maart 2021
Gerst 28 maart 2021
Pesach Exodus 12:1-51 27 maart 2021
Leviticus, een prachtig boek Leviticus 1:3-17 20 maart 2021
Geloof, dat op God gericht is 1Petrus 1:13-21 13 maart 2021
UIt ontzag aan de slag Haggai 1:1-2:10 27 februari 2021
God zal opstaan Jesaja 28:21-22 20 februari 2021
Verbond tussen God en het volk Israël Exodus 24:1-18 13 februari 2021
Yeshua, de profeet Matteüs 23:37-39 30 januari 2021
Simson wreekt zich op de Filistijnen Richteren 15:1-8 23 januari 2021
De NAAM van God en (onze) Uittocht Exodus 6:1-7 16 januari 2021
De waarschuwing uit de brief Judas. Judas 1:1-25 09 januari 2021
Het profetisch woord, een lamp, die schijnt in een duistere plaats 2Petrus 1:19 26 december 2020
Het volk, dat zijn God kent, zal sterk zijn Daniël 11:32 19 december 2020
Ik ben dapper, net als David! 1Samuel 17:1-58 12 december 2020
Liefde tot Gods huis Nehemiah 13:3-11 28 november 2020
Zuchten en zingen Romeinen 8:18-25 21 november 2020
Strijd en overwinning over zonde en duivel Genesis 3:1-5 14 november 2020
Wandelen in de waarheid 3Johannes 1:1-15 31 oktober 2020
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. Psalmen 56:1-14 24 oktober 2020
Het berouw van God Genesis 6:1-8 17 oktober 2020
Drie gedachten over het loofhuttenfeest 2Korintiërs 4:1-5:10 10 oktober 2020

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.