Titel Schriftgedeelte Datum Series
God is altijd groter! Psalmen 94:18 30 oktober 2021 Preek
Hou vast in donkere tijden! Kolossenzen 1:27
Kolossenzen 3:16
25 september 2021 Preek
Psalm 20 Psalmen 20:1-10 10 juli 2021 Preek
Het einde aller dingen is nabij 2Kronieken 34:1-28 24 april 2021 Preek
God zal opstaan Jesaja 28:21-22 20 februari 2021 Preek
Zuchten en zingen Romeinen 8:18-25 21 november 2020 Preek
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. Psalmen 56:1-14 24 oktober 2020 Preek
Kom tevoorschijn! Romeinen 12:3-8 15 augustus 2020 Preek
Liefde, de band van de volmaaktheid Kolossenzen 3:14 27 juni 2020 Preek
De stem is van Jakob, maar de handen zijn Ezaus handen Hebreeën 12:1-3
Hebreeën 12:25-29
18 april 2020 Preek
Gebed Psalmen 27:1-4 08 februari 2020 Preek
Het begin van het evangelie van Jezus Christus Markus 1:1-15 21 december 2019 Preek
Geheimenis - alles is gehoord! Efeziërs 3:1-9 21 september 2019 Preek
Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. Jesaja 59:19 08 juni 2019 Preek
Yeshua, onze hogepriester, draagt onze namen Hebreeën 16 februari 2019 Preek
Parasjah Miketz Parasjah Miketz 08 december 2018 Parasjah
Titel Beschrijving
Preek
Parasjah

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.