Titel Schriftgedeelte Datum Series
Ingaan in het koninkrijk Matteüs 21:32-46 19 november 2022 Preek
God heeft u en jou nodig Johannes 17:18-24 17 juli 2021 Preek
Titel Beschrijving
Preek

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.