Titel Schriftgedeelte Datum Series
Verhaal wekenfeest 28 mei 2023 Verhaal
Pesach en de uittocht 22 april 2022 Verhaal
Yeshua op het loofhuttenfeest / achtste dag Johannes 7:1-53 28 september 2021 Verhaal
De verloren boot 16 september 2021 Verhaal
Mary Jones 14 augustus 2021 Verhaal
Paulus verdedigt zijn geloof in Yeshua Handelingen 24:1-26:32 24 juli 2021 Verhaal
Een onbekende God Handelingen 17:1-34 19 juni 2021 Verhaal
Petrus en Johannes getuigen van Yeshua's macht Handelingen 3:1-4:31 10 april 2021 Verhaal
Esther tot koningin verkozen Esther 1:1-4:17 20 februari 2021 Verhaal
Jozef wordt onderkoning van Egypte Genesis 39:1-41:57 23 januari 2021 Verhaal
Titel Beschrijving
Verhaal

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.