Titel Schriftgedeelte Datum Series
Er is geen plaats zonder Hem! Matteüs 14:22-34 17 februari 2024 Preek
De HEERE is mijn Banier Jesaja 59:16-19 28 oktober 2023 Preek
Ingaan in Gods heiligdommen! Psalmen 73:17-28 26 augustus 2023 Preek
HEERE der heirscharen Jesaja 54:5; 2 Koningen 6:17 20 mei 2023 Preek
Kijken met de ogen van je Maker Hooglied 4:8 18 februari 2023 Preek
Gij geeft ons vleugels! Jesaja 40:27-31 12 november 2022 Preek
Word geopend! Markus 7:31-37 10 september 2022 Preek
Zien op Yeshua! Hij begint en Hij voleindigt! Hebreeën 12:2 18 juni 2022 Preek
Yeshua, de Doorbreker Micha 2:12-13
Kolossenzen 1:13
26 maart 2022 Preek
In dit alles meer dan overwinnaars Romeinen 8:31-39 22 januari 2022 Preek
God is altijd groter! Psalmen 94:18 30 oktober 2021 Preek
Hou vast in donkere tijden! Kolossenzen 1:27
Kolossenzen 3:16
25 september 2021 Preek
Psalm 20 Psalmen 20:1-10 10 juli 2021 Preek
Het einde aller dingen is nabij 2Kronieken 34:1-28 24 april 2021 Preek
God zal opstaan Jesaja 28:21-22 20 februari 2021 Preek
Zuchten en zingen Romeinen 8:18-25 21 november 2020 Preek
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. Psalmen 56:1-14 24 oktober 2020 Preek
Kom tevoorschijn! Romeinen 12:3-8 15 augustus 2020 Preek
Liefde, de band van de volmaaktheid Kolossenzen 3:14 27 juni 2020 Preek
De stem is van Jakob, maar de handen zijn Ezaus handen Hebreeën 12:1-3
Hebreeën 12:25-29
18 april 2020 Preek
Titel Beschrijving
Preek
Parasjah

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.