Titel Schriftgedeelte Datum Series
Parasjah Shemot Exodus 1:1-6:1 06 januari 2024 Parasjah
Parasjah Vayigash Genesis 44:18-47:27 23 december 2023 Parasjah
Parasjah B'reisheet Genesis 1:1-6:8 14 oktober 2023 Parasjah
Lessen uit de geschiedenis van Naäman 2Koningen 5:1-19 24 juni 2023 Preek
Parasjah Ki Tisa Exodus 30:11-34:35 11 maart 2023 Parasjah
Draagt het zaad vrucht? Matteüs 13:1-23 28 januari 2023 Preek
Licht op de kandelaar Exodus 25:31-40 24 december 2022 Preek
Parasjah Devarim Deuteronomium 1:1-3:22 06 augustus 2022 Parasjah
Bouwvakkers gezocht! Nehemiah 1:1-4:23 14 mei 2022 Preek
De weg van God met Jona Jona 1:1-4:11 01 januari 2022 Preek
Naderen tot God Hebreeën 10:19-23 23 oktober 2021 Preek
Yeshua, de heerlijkheid van God Romeinen 8:15-30 14 augustus 2021 Preek
En dan nu verder! Exodus 14:1-31 22 mei 2021 Preek
Leviticus, een prachtig boek Leviticus 1:3-17 20 maart 2021 Preek
Ik ben dapper, net als David! 1Samuel 17:1-58 12 december 2020 Preek
Verzoendag Leviticus 16:1-34 28 september 2020 Preek
De wegen van de HEERE zijn ondoorgrondelijk. Matteüs 14:22-34 08 augustus 2020 Preek
Parasjah Korach Numeri 16:1-18:32 27 juni 2020 Parasjah
Een werelds koninkrijk of een hemels Koninkrijk? Deuteronomium 17:14-20 23 mei 2020 Preek
De roeping van Samuël 1Samuel 3:2-9 09 mei 2020 Preek
Groeien in het geloof Genesis 22:1-18
1Petrus 1:6-9
11 april 2020 Preek
Titel Beschrijving
Preek
Parasjah

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.