Titel Schriftgedeelte Datum Series
God leidt alle dingen 30 september 2023 Verhaal
Wij zijn allemaal Joden! (Roddie Edmonds) 06 april 2023 Verhaal
Mayer neemt de schuld op zich 16 april 2022 Verhaal
Uitkijken naar terugkomst 07 september 2021 Verhaal
Paulus gevangen genomen Handelingen 21:1-23:35 17 juli 2021 Verhaal
Petrus brengt het evangelie aan de hoofdman Cornelius Handelingen 10:1-48 15 mei 2021 Verhaal
Filippus en de kamerheer Handelingen 8:1-40 01 mei 2021 Verhaal
God meer gehoorzamen dan mensen Handelingen 5:12-42 17 april 2021 Verhaal
Vanya 28 maart 2021 Verhaal
Purim Esther 4:18-10:3 27 februari 2021 Verhaal
Jakob en Ezau, het eerstgeboorterecht en de zegen Genesis 27:1-46 19 december 2020 Verhaal
Noach bouwt de ark Genesis 6:9-22 14 november 2020 Verhaal
Waar is de God van Elia? 10 oktober 2020 Verhaal
Elisa en het Syrische leger 2Koningen 6:8-23 08 augustus 2020 Verhaal
De vrucht van de Geest: liefde Galaten 5:22 18 juli 2020 Verhaal
Yeshua wekt het dochtertje van Jairus op Lukas 8:40-56 27 juni 2020 Verhaal
Yeshua en Zacheüs Lukas 19:1-10 16 mei 2020 Verhaal
Titel Beschrijving
Verhaal

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.