Preken

Titel Schriftgedeelte Spreker Datum Series
Hoop doet leven! 1Korintiërs 15:19 19 september 2020 Preek
God verslaat de Midianieten door Gideon Richteren 7:1-25 19 september 2020 Verhaal
De bruiloft van Simson Richteren 14:10-20 12 september 2020 Preek
Parasjah Nitzavim-Vayelech Deuteronomium 29:10-31:30 12 september 2020 Parasjah
De zelfbeheersing van Daniël Galaten 5:22 12 september 2020 Verhaal
De zachtmoedigheid van Mozes Galaten 5:22 05 september 2020 Verhaal
Parasja Ki Tavo Deuteronomium 26:1-29:9 05 september 2020 Parasjah
Vang de kleine vosjes! Hooglied 2:1-17 29 augustus 2020 Preek
Parasjah Ki Tetze Deuteronomium 21:10-25:19 29 augustus 2020 Parasjah
Het geloofsvertrouwen van Upton Westcott Galaten 5:22 29 augustus 2020 Verhaal
Toch dicht bij God! Psalmen 73 22 augustus 2020 Preek
Parasjah Shoftim Deuteronomium 16:18-21:9 22 augustus 2020 Parasjah
Joël Galaten 5:22 22 augustus 2020 Verhaal
De engel van Sing sing, Katharina Lawes Filippenzen 4:5 15 augustus 2020 Verhaal
Kom tevoorschijn! Romeinen 12:3-8 15 augustus 2020 Preek
Parasjah Re'eh Deuteronomium 11:26-16:17 15 augustus 2020 Parasjah
Parasjah Ekev Deuteronomium 7:12-11:25 08 augustus 2020 Parasjah
Elisa en het Syrische leger 2Koningen 6:8-23 08 augustus 2020 Verhaal
De wegen van de HEERE zijn ondoorgrondelijk. Matteüs 14:22-34 08 augustus 2020 Preek
Parasjah Va'etchanan Deuteronomium 3:23-7:11 01 augustus 2020 Parasjah
Adam en Eva in de hof van Eden Genesis 2:4-3:24 01 augustus 2020 Verhaal
Simson in dienst van God Richteren 13:24-14:9 25 juli 2020 Preek
Parasjah Devarim Deuteronomium 1:1-3:22 25 juli 2020 Parasjah
Paulus en Silas Handelingen 16:14-40 25 juli 2020 Verhaal
Parasjah Mattot - Massei Numeri 30:1-36:13 18 juli 2020 Parasjah
De vrouw, het Kind en de draak Openbaring 12:1-12 18 juli 2020 Preek
De vrucht van de Geest: liefde Galaten 5:22 18 juli 2020 Verhaal
Orgaandonatie 12 juli 2020 Thema-bespreking
Wandelen in de waarheid en de liefde 2Johannes 1:1-13 11 juli 2020 Preek
Parasjah Pinchas Numeri 25:10-29:40 11 juli 2020 Parasjah
Worden als een spons Galaten 5:22 11 juli 2020 Verhaal
Parasjah Chukat / Balak Numeri 19:1-25:9 04 juli 2020 Parasjah
Yeshua en de blinde Bartimeüs Markus 10:46-52 04 juli 2020 Verhaal
Liefde, de band van de volmaaktheid Kolossenzen 3:14 27 juni 2020 Preek
Parasjah Korach Numeri 16:1-18:32 27 juni 2020 Parasjah
Yeshua wekt het dochtertje van Jairus op Lukas 8:40-56 27 juni 2020 Verhaal
De zevende bazuin Openbaring 11:13-19 20 juni 2020 Preek
Parasjah Shelach Numeri 13:1-15:41 20 juni 2020 Parasjah
Yeshua geneest de dienstknecht van de hoofdman Lukas 7:1-10 20 juni 2020 Verhaal
Timotheüs, een man, die God toebehoort 1Timoteüs 1:1-2
2Timoteüs 1:3-14
13 juni 2020 Preek
Yeshua en het verloren schaap Lukas 15:1-7 13 juni 2020 Verhaal
Parasjah Nasso Numeri 4:21-7:89 06 juni 2020 Parasjah
Wonderbare spijziging door Yeshua Markus 6:30-44 06 juni 2020 Verhaal
Vervulling met Gods Geest Handelingen 2:1-13
Handelingen 2:32-36
31 mei 2020 Preek
Tien vingers in dienst van God 31 mei 2020 Verhaal
Parasjah Sheni shel shavu'ot Deuteronomium 14:22-16:17 30 mei 2020 Parasjah
Yeshua legt de storm het zwijgen op! Markus 4:35-41 30 mei 2020 Verhaal
Van pesach naar shavuot Handelingen 1:1-14
Handelingen 1:21-26
30 mei 2020 Preek
Een werelds koninkrijk of een hemels Koninkrijk? Deuteronomium 17:14-20 23 mei 2020 Preek
Yeshua verandert water in wijn Johannes 2:1-12 23 mei 2020 Verhaal

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.