Datum:
Serie:
Toelichting:

Hieronder kunt u de video downloaden van wat God aan het doen is om kinderen te redden op het eiland Borneo door de hand van Zijn dienstknecht, Ronny Heyboer. Wim Verwoerd leidt deze video in. ln een andere link kunt u nog een video downloaden van een deel van een lezing van Ronny Heyboer, waarin hij uitgebreider zal ingaan op wat God allemaal heeft gedaan op Borneo.

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.