In die tijd zal men jeruzalem
de troon van de heere noemen

Jer. 3:17

De beek van God is vol water

Ps. 65:10b

Want God de HEERE is een zon en een schild

Ps. 84:12

Slider

Samenkomsten


Elke sjabbat (zaterdag) is er om 11.00 uur een dienst in 'het Carillon', Nieuw-Lekkerland. (Raadhuisplein 1) U bent van harte welkom. Wij bieden oppas voor de kleine kinderen en sabbatschool voor de grote kinderen.

Rooster

Download hierĀ het takenrooster van het 2e kwartaal 2019.

Romeinenbrief:

Maleachi:

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.